© Copyright 2021 Slimo CDS - All Rights Reserved

Ochrana osobných údajov

V týchto Pravidlách Vás chceme informovať o tom, ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré nám Vy ako naši zákazníci poskytujete. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú spracované na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obe právne predpisy rešpektujeme a pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme podľa nich,
nielen aby sme splnili svoje zákonné povinnosti, ale zároveň aby sme rešpektovali Vaše právo na ochranu osobných údajov, a tým chránili Vaše súkromie a bezpečnosť osobných údajov v našich „rukách“.